Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Jevíčko / Strážník/ce Městské policie Jevíčko

Strážník/ce Městské policie Jevíčko

Zaměstnavatel: Město Jevíčko
Místo výkonu práce: Jevíčko
Platové ohodnocení: 18 000 – 25 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.7.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

NÁPLŇ PRÁCE: zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města a dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona
POŽADAVKY: státní občanství České republiky, věk min. 18 let, vzdělání min. střední s maturitní zkouškou, bezúhonnost dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, spolehlivost dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, zdravotní způsobilost dle § 4c zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění(vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele
a strážníka obecní policie). Další požadavky:základní znalosti zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, znalost jednacího jazyka vítána, vstřícný přístup k občanům, řidičský průkaz skupiny B, zbrojní průkaz skupin D, E výhodou, osvědčení na odchyt zvířat výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), znalost regionu, časová flexibilita, psychická odolnost, zvládání stresové zátěže, ochota dále se vzdělávat, schopnost týmové práce, přesnost, spolehlivost, zdvořilost a loajalita, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), praxe v bezpečnostních složkách, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou, morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka
KONTAKT: Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, platné telefonní i e-mailové spojení
K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se městské policie, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidenční karty řidiče ne starší než 1 měsíc, ověřená kopie osvědčení (tzv. lustrace) a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb.,
v platném znění – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle § 4c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., ne starší než 3 měsíce, vyplněný osobní dotazník, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů, nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady, přílohami a vyplněným osobním
dotazníkem doručte osobně nebo poštou v zalepené obálce se značkou „MP Jevíčko –
NEOTVÍRAT“ s uvedením jména, adresy uchazeče a adresáta do 6. června 2019 do 11:00 hodin
na adresu:
Městský úřad Jevíčko
Bc. Pavel Sedlák – tajemník
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do
výběrového řízení.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Sedlák
Telefon: +420 737 261 119
E-mail: tajemnik@jevicko.cz

Referenční číslo ÚP: 16217510705
Poslední aktualizace: 10.5.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 23.5.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů